Algemene voorwaarden
Vakopleidingen – Lisette’s Nagelstyling

1. Voor het inschrijven is een aanbetaling vereist van 25% voor het overeengekomen bedrag. Zodra de betaling is voldaan staat de klant definitief ingeschreven. Indien de opleiding door de klant wordt geannuleerd, kan de aanbetaling niet worden terugbetaald. 

2. Zodra de klant zich ingeschreven heeft voor een opleiding ontvangt de klant schriftelijk en/of via e-mail de hierin boven en onder genoemde voorwaarden.

3. Na inschrijving heeft de klant het recht de overeenkomst voor de vakopleiding of training binnen 14 dagen na ondertekening te ontbinden, mits de 1e lesdag nog niet is begonnen.

4. Het vastgestelde bedrag of termijn dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, maar uiterlijk voor aanvang start 1e lesdag.

5. Wanneer de betaling niet tijdig is voldaan behoud Lisette’s Nagelstyling het recht de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan. Hetzelfde is geldend voor de aanschaf van producten en/of pakketten.

6. Klassikale trainingen zijn onder voorbehoud, bij te weinig deelnemers behoud Lisette’s Nagelstyling het recht trainingen te verzetten of te annuleren. De klant krijgt de mogelijkheid zich in te schrijven voor een andere datum of de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7. Een lesdag tijdens de vakopleiding kan minimaal 48 uur voor aanvang worden geannuleerd door de klant om het recht op restitutie te behouden. Wanneer word verzuimd een afmelding door te geven, komt de lesdag te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

8. De klant kan een overeenkomst ten allen tijde annuleren. Wel is de klant verplicht gemaakte kosten te betalen bij vroegtijdig of tussentijds annuleren:
Annuleren tot 1 maand voor aanvang opleiding: gemaakte kosten.
Annuleren 1 maand tot 2 week voor aanvang opleiding: 25% van de overeengekomen prijs + gemaakte kosten.
Annuleren minder dan 2 week voor aanvang opleiding: 50% van de overeen gekomen prijs + gemaakte kosten.
Tussentijdse beëindiging: gemaakte kosten voor reeds gevolgde lesdagen + 50% van de resterende lesdagen in de lopende maand.

9. De duur van het contract betreft het lesschema.

10. De opleider voert de opdracht naar beste inzicht uit. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereiken van het resultaat waar de klant naar streef. De opleider kan geen resultaten garanderen gezien deze mede afhankelijk zijn van personen en andere factoren.

11. Indien tijdens de opleiding blijkt dat er meer inspanning verreist is van de klant om het beoogde resultaat te behalen, zal in overleg met beide partijen de overeenkomst worden gewijzigd indien gewenst.

12. Indien de opleider onverwachts verhinderd is, gaan beide partijen in overleg om de training te verzetten of zal, wanneer noodzakelijk, voor vervanging gezorgd worden. 

13. Bij overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Er is sprake van overmacht wanneer de opdracht wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op hebben, zoals: ziekte, brand of overheidsmaatregelen.

14. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Lisette’s Nagelstyling. De copyright van de manual berust bij Bibi’s Beauty & Supplies.

15. Het naslagwerk mag niet gekopieerd of doorgegeven worden aan Derden. Indien de klant zich hier niet aan houdt kan hier een boete tegenover staan. De klant is verplicht de overeenkomst in het naslagwerk (manual) te ondertekenen.

16. Na afloop van de opleiding is de klant verplicht een evaluatie formulier over de opleiding en de docent naar waarheid in te vullen.

17. Wij gaan met zorg om met vertrouwelijke informatie, dit wordt ook verwacht van de wederpartij.

18. De examen beoordelingen afgenomen door TCI liggen in handen van onafhankelijke Derden.

19. Een klacht indienen geschied via een e-mail: info@lisettesnagelstyling.nl. De klacht word ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. Nadat een klacht is ontvangen krijgt de klant hiervan binnen 7 dagen schriftelijk en/of mondeling een bevestiging. Binnen 14 dagen zal Lisette’s Nagelstyling een passende oplossing bieden. Als een klacht een langere verwekingstijd vraagt, dan zal Lisette’s Nagelstyling de klant hier direct van op de hoogte stellen en een indicatie geven wanneer zij verwacht uitsluitsel te kunnen bieden. Mocht de oplossing die Lisette’s Nagelstyling biedt niet zijn wat de klant had verwacht, dan word een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. Het schriftelijke bezwaar dient te worden gericht aan De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Eventuele consequenties worden door de opleider snel afgehandeld. De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.

Aanvullende voorwaarden STAP-Budget

1. Lisette’s Nagelstyling is geregistreerd STAP-opleider en bied opleidingen aan waarvoor de klant een STAP-subsidie kan aanvragen bij het UWV. Na inschrijving draagt de opleider zorg voor het STAP-aanmeldbewijs welke de klant nodig is bij de aanvraag op www.stapuwv.nl. Bij toekenning keert UWV het lesgeld uit aan de opleider, de opleider zal indien van toepassing dit bedrag in mindering brengen op het verschuldigde lesgeld. Lisette’s Nagelstyling heeft geen invloed op de toekenning voor de subsidie en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

2. Na inschrijving is de klant verplicht de subsidie aan te vragen binnen 7 dagen na de start van het eerst volgende tijdvak waarvoor de klant zich ingeschreven heeft.

3. Wanneer een budget word afgewezen word de klant niet verplicht de opleiding te volgen en vervalt de betalingsplicht. De klant dient een bewijs van afwijzing aan te leveren binnen 7 dagen na ontvangst. Wanneer de klant het aanvragen van de subsidie heeft verzuimd blijft de betalingsplicht van kracht en word er een plek gereserveerd voor de opleiding waarvoor de klant zich ingeschreven heeft.

Mocht u nog vragen hebben omtrent bovenstaande voorwaarden dan verneem ik dit graag van u.
info@lisettesnagelstyling.nl

Lisette's Nagelstyling maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren. De gegevens die we verzamelen met onze cookies zijn volledig anoniem.
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings